top of page

Wij zijn Saida en Agnes

Aangenaam! Wij zijn de initiatiefnemers van Expositie van Betekenis en de begeleiders van de Expositie-groepen.

​​

Wij delen onze liefde voor creativiteit, dialoog en spiritualiteit op een diep menselijk niveau, voorbij culturen en religies. Vanuit onze eigen ervaringen met het zoeken naar betekenis hopen wij ingang te kunnen bieden aan (jong)volwassenen die dat proces starten of zich er middenin bevinden.

 

Uit de workshops die wij eerder met elkaar gaven, blijkt dat als wij als ons kwetsbaar openstellen en onze levensreis delen vanuit verbondenheid met de creativiteit en al dat leeft bij deelnemers, het een heel erg vruchtbare grond is. Alsof de pijn opeens de modder wordt waar de lotusbloem uit tevoorschijn komt.

We kijken ernaar uit om jou te ontmoeten!

Ons verhaal

Saida Franken (Salaam Art) heeft decennialange ervaring als kunstenares en docent. Als dertiger bekeerde zij zich tot de Islam. De verandering had niet groter kunnen zijn: van vrijgevochten kunstenaar en artiest koos ze voor de bescherming van de Islam. Haar zoektocht naar hoe zij binnen de Islam haar taal van de kunst kon blijven spreken, biedt inspiratie en richting. Vanuit Salaam Art ondersteunt zij docenten bij Islamitisch kunst en cultuuronderwijs. Daarnaast is Saida opgeleid tot systemisch coach en actief in de interreligieuze dialoog, onder andere via haar deelname aan het interreligieuze leiderschapstraject Emoena.

Agnes van der Sluijs (Dialogue Matters) is twintig jaar actief werkzaam op het terrein van diversiteit en inclusie. Ze kwam als christelijke twintiger te werken in Joodse organisaties. Ze gaf na de moord op Theo van Gogh leiding aan de Interculturele Alliantie om van daaruit vooroordelen en discriminatie langs educatieve weg te bestrijden. Ze is opgeleid als coach, trainer en dialoogfacilitator met een basis in systemisch werk en Deep Democracy. Ze zette tal van educatieve projecten op, waaronder Respect2All, een uitgebreid educatief programma waarin middelbare scholieren met (rechts-) radicale opvattingen Auschwitz bezochten en zelf leerden om workshops te geven aan medescholieren. Het project ontving o.a. de Kies Kleur in Groen Award. Voor Stichting Nieuw Wij ontwikkelde ze de Nieuw Wij Academy met programma’s rondom diversiteit en zingeving.

bottom of page